ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-01-16 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-23 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 o pow. 32,26 m2 położony na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udział 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2.
Cena wywoławcza
32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące zł).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • ogłoszenie o przetargu w dostępności cyfrowej (DOC, 54.5 KiB)
  • ogłoszenie o przetargu (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-01-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-02-28 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem gospodarczym (byłej hydrofornii) o pow. zabudowy 14,0 m2 położona w obrębie Mażany, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10 i 1/11 o łącznej pow. 556 m2, stanowiąca własność Gminy Kętrzyn.
Cena wywoławcza
12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset zł) netto.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • treść ogłoszenia w dostępności cyfrowej (DOC, 36 KiB)
  • treść ogłoszenia (PDF, 1.1 MiB)