ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 11
Data ogłoszenia
2020-10-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-11-24 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 14/35 o pow. 34,74 m2 (sklasyfikowana jako Bi – 34,72 m2) położona w obrębie Karolewo.
Cena wywoławcza
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 21,35 zł netto.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 842.3 KiB)
 • Regulamin przetargu (PDF, 1.7 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 249.8 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2020-09-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-11-06 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 16 o pow. 64,88 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p.pokoju, usytuowany na parterze budynku nr 24 położonym na działce oznaczonej nr 14/39 o pow. 1286 m2 w obrębie Karolewo wraz z udziałem 593/10 000 w częściach wspólnych budynku i działki.
Cena wywoławcza
80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 816.4 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 371.4 KiB)
 • rzut lokalu (JPG, 258.8 KiB)
 • zdjęcie (JPG, 2.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 225.9 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2020-07-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-03 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 33/2 o pow. 1302 m2, położona w obrębie Muławki
Cena wywoławcza
38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy zł) netto.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia o przetargu (PDF, 822 KiB)
 • mapa z lokalizacją (JPG, 563.8 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 8.7 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 7.9 MiB)
 • sprostowanie ogłoszenia (PDF, 250.9 KiB)
 • wynik przetargu (PDF, 197.5 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2020-07-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-27 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec.
Cena wywoławcza
32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset zł) netto.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 851.8 KiB)
 • lokalizacja (PNG, 288.4 KiB)
 • mapa (ODG, 1.1 MiB)
 • zdjęcie (JPG, 6.3 MiB)
 • zdjęcie (JPG, 6.5 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 235.2 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2020-07-08 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-21 09:00:00
Dotyczy
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 16 o pow. 64,88 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i p.pokoju, usytuowany na parterze budynku nr 24 położonym na działce oznaczonej nr 14/39 o pow. 1286 m2 w obrębie Karolewo wraz z udziałem 593/10 000 w częściach wspólnych budynku i działki.
Cena wywoławcza
90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 791.2 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 371.4 KiB)
 • rzut lokalu (JPG, 258.8 KiB)
 • zdjęcie (JPG, 2.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 226 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2020-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-20 09:45:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 1023.5 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (PDF, 562.7 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 7.5 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 8.6 MiB)
 • zdjęcie 3 (JPG, 8.4 MiB)
 • zdjęcie 4 (JPG, 7.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 218.8 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2020-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-20 09:30:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy zł)
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 1023.5 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (PDF, 562.7 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 7.5 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 8.6 MiB)
 • zdjęcie 3 (JPG, 8.4 MiB)
 • zdjęcie 4 (JPG, 7.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 201.9 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2020-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-20 09:15:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 1023.5 KiB)
 • lokalizacja (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (PDF, 562.7 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 7.5 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 8.6 MiB)
 • zdjęcie 3 (JPG, 8.4 MiB)
 • zdjęcie 4 (JPG, 7.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 203.3 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2020-07-14 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-08-20 09:00:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow. 0,1189 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza
34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 1023.5 KiB)
 • lokalizacja działek (PDF, 326.4 KiB)
 • mapa (PDF, 562.7 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 7.5 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 8.6 MiB)
 • zdjęcie 3 (JPG, 8.4 MiB)
 • zdjęcie 4 (JPG, 7.8 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 202.4 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2020-02-19 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-03-25 09:00:00
Dotyczy
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec.
Cena wywoławcza
32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset zł) netto.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • treść ogłoszenia o przetargu (PDF, 841.3 KiB)
 • zdjęcie 1 (JPG, 6.3 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 6.5 MiB)
 • lokalizacja (PNG, 288.4 KiB)
 • mapa (ODG, 1.1 MiB)
 • wynik przetargu (PDF, 231.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji