ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: RGG.6840.8.2022Drukuj informację Przetarg numer: RGG.6840.8.2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: RGG.6840.8.2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Kętrzyn

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Ogłoszono dnia: 2022-06-06 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-07-14 09:30:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, sala nr 1

Księga wieczysta

działka nr 148/11 - KW Nr OL1K/00029702/9
działka nr 148/3 - KW Nr OL1K/00044772/1

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) netto.

Wadium

Wysokość wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

Opis

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVII/142/2001 z 28 marca 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXVIII/173/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 stycznia 2005 r. proponuje przeznaczenie rolne. Dla działek nr 148/10, 148/11, 148/3 obręb Czerniki Wójt Gminy Kętrzyn wydał decyzję nr RGG.6733.11.2020 z dnia 17-07-20020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN, oraz decyzję RGG.6733.26.2021 z dnia 01-12-2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznej sieci rozdzielczej nn – 0,4kV oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN – 15kV. Dla działki nr 148/11 obręb Czerniki Wójt Gminy Kętrzyn wydał decyzję nr RGG.6730.20.2019 z dnia 15-05-2019 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a dla działek nr 148/10, 148/3 obręb Czerniki do chwili obecnej nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Teren ten leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Informacje dodatkowe

Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 22, tel. 897512474 w. 22.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 09:57:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Barna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 10:00:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Barna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 08:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony