ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 111
Data ogłoszenia
2016-06-10 15:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-21 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 132/3 i 132/4 o łącznej pow. 2,1072 ha, położonej w obrębie Nowa Różanka.
Cena wywoławcza
90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł)
Wynik
Negatywny
Załączniki
  • pełna treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
  • treść informacji o wyniku (PDF, 34.9 KiB)
Lp: 112
Data ogłoszenia
2016-06-10 14:00:00
Data i godzina przetargu
2016-07-21 09:00:00
Dotyczy
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 227 o pow. 0,98 ha, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn, położonej w obrębie Stara Różanka.
Cena wywoławcza
30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł).
Wynik
Negatywny
Załączniki
  • pełna treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
  • treść informacji (PDF, 34 KiB)
Lp: 113
Data ogłoszenia
2016-03-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2016-05-09 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 132/3 i 132/4 o łącznej pow. 2,1072 ha położonej w obrębie Nowa Różanka.
Cena wywoławcza
90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł)
Wynik
Negatywny
Załączniki
  • Pełna treść ogłoszenia (PDF, 826.5 KiB)
  • informacja o wyniku przetargu (PDF, 550.5 KiB)
Lp: 114
Data ogłoszenia
2016-03-29 13:00:00
Data i godzina przetargu
2016-05-09 09:00:00
Dotyczy
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 227 o pow. 0,98 ha, stanowiąca własność Gminy Kętrzyn, położona w obrębie Stara Różanka.
Cena wywoławcza
30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł)
Wynik
Negatywny
Załączniki
  • Pełna treść ogłoszenia (PDF, 825.4 KiB)
  • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 544.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji