Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Ogłoszono dnia: 2009-04-07 14:06:50

Termin załatwienia

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca

Osoba kontaktowa

Teresa Prokop

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY KĘTRZYN

Telefon kontaktowy

(0 89) 751 24 74 wew. 33

Adres e-mail

wymiar@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (wzór uchwalony przez Radę Gminy Kętrzyn - do pobrania)

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 33

Wymagane Dokumenty

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (wzór uchwalony przez Radę Gminy Kętrzyn - do pobrania)

Czas realizacji

Niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca

Opłaty

brak opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity (Dz U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.)

Załączniki