Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Wydział: OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Ogłoszono dnia: 2009-06-30 14:14:22

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Janusz Matyjasek

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 23

Adres e-mail

gczkketrzyn@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

 • Wniosek żołnierza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:

 1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

  1. kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

  2. zaświadczenie wójta o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

  3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

   1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

 1. zaświadczenie wójta gminy o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

 2. ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,

 3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu – prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek żołnierza o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:

 1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

  1. kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

  2. zaświadczenie wójta o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

  3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

   1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

 1. zaświadczenie wójta gminy o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

 2. ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,

 3. oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

  1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu – prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Nie ma opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,

 • za pośrednictwem poczty/gońca

O formie decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna

Art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami ).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Matyjasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-30 14:11:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-30 14:14:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-30 14:14:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3279 raz(y)