Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wydział: REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszono dnia: 2009-06-29 12:41:20

Termin załatwienia

W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Barna

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Kętrzyn

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 17

Adres e-mail

grunt@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

Wniosek podział nieruchomości (druk do pobrania)

Załączniki:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis z katastru nieruchomości (wypis z rejestru gruntów)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy była wydana,
  • dokumentacja projektu podziału nieruchomości przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego – przy podziałach z art. 95

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 17

Wymagane Dokumenty

Wniosek podział nieruchomości (druk do pobrania)

Załączniki:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis z katastru nieruchomości (wypis z rejestru gruntów)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy była wydana,
  • dokumentacja projektu podziału nieruchomości przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego – przy podziałach z art. 95

Czas realizacji

 W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

Zwolnione z opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Czynności administracyjne są wykonywane przez urząd nieodpłatnie.
Czynności techniczne wykonują geodeci uprawnieni do wykonywania robót (na zlecenie wnioskodawcy) – odpłatnie

Podstawa prawna

Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-29 12:39:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-29 12:41:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-29 12:41:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3601 raz(y)