ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, przysługujące żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, przysługujące żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Szczegóły informacji

Ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, przysługujące żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Ogłoszono dnia: 2009-06-30 14:20:15

Termin załatwienia

Do 7 dni

Osoba kontaktowa

Janusz Matyjasek

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 23

Adres e-mail

gczkketrzyn@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

 • Wniosek żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie albo dochód.

 • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń.

 • Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu lub dochodzie w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych wydane przez:

 1. naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy rezerwy prowadzących działalność gospodarczą,

 2. pracodawca – w stosunku do żołnierzy rezerwy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym,

 3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy rezerwy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn, pokój 23

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie albo dochód.

 • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń.

 • Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu lub dochodzie w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych wydane przez:

 1. naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy rezerwy prowadzących działalność gospodarczą,

 2. pracodawca – w stosunku do żołnierzy rezerwy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym,

 3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy rezerwy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Czas realizacji

Do 7 dni

Opłaty

Nie ma opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,

 • za pośrednictwem poczty / gońca

O formie decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony