ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za żołnierza samotnegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za żołnierza samotnego

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za żołnierza samotnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Ogłoszono dnia: 2009-06-30 14:07:40

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Janusz Matyjasek

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY KĘTRZYN, POKÓJ 23

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 23

Adres e-mail

gczkketrzyn@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

  • Wniosek poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierza odbywającego tę służbę, oraz poborowego odbywającego służbę zastępczą lub uprawnionego członka rodziny.
  • Karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające odbywanie zasadniczej służby wojskowej.
  • Oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY KĘTRZYN, POKÓJ 23

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierza odbywającego tę służbę, oraz poborowego odbywającego służbę zastępczą lub uprawnionego członka rodziny.
  • Karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające odbywanie zasadniczej służby wojskowej.
  • Oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Nie ma opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty / gońca
O formie decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami )

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony