Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wybory Samorządowe 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-23 13:34:29 przez Robert Skórka

Akapit nr - brak tytułu

   
INFORMACJA
 • Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie odbędzie się w dniach :
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Nr 1 – Nr 6 w dniu 11 października 2018 roku o godz. 8.00
Nr 7 – Nr 12 w dniu 11 października 2018 roku o godz. 11.30
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Nr 1 – Nr 6 w dniu 12 października 2018 roku o godz. 8.00
Nr 7 – Nr 12 w dniu 12 października 2018 roku o godz. 11.30
 
Miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn, Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, sala sesyjna (nr 1)
 
 • 02 października 2018 r. - Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia głosowania na jednego kandydata na Wójta Gminy Kętrzyn
POBIERZ
 • 02 października 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kętrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
POBIERZ
 • 02 października 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kętrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
POBIERZ
 • 02 października 2018 r. - Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kętrzyn oraz Wójta Gminy Kętrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
POBIERZ
 • 01 października 2018 r. - Informacja Wójta Gminy Kętrzyn
  o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostepniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
POBIERZ
 • 01 października 2018 r. - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kętrzyn
POBIERZ
 • 01 października 2018 r. - Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
  w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kętrzyn oraz w wyborach Wójta Gminy Kętrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POBIERZ
 • 27 września 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
  w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POBIERZ
 • 26 września 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
  o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
POBIERZ
 • 26 września 2018 r. - Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POBIERZ
 • 25 września 2018 r. - Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
  o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych
 • 22 września 2018 r. - Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
  w związku z koniecznością ustalenia składów Obwodowych Komisji Wyborczych powoływanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i do rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
POBIERZ
 • 18 września 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 1 oraz okręgu wyborczym Nr 4 w wyborach do Rady Gminy Kętrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POBIERZ
 • 12  września 2018 r. - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie
  o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kętrzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

   
POBIERZ
 • 07 września 2018 r. - Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
  o uzupełnieniu składów terytorialnych komisji wyborczych
POBIERZ
 • 22 sierpnia 2018 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn
  informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

   
POBIERZ
 • 22 sierpnia 2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn
  informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ketrzynie w wyborach do Rady Gminy Ketrzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

   
POBIERZ
 • 21 sierpnia 2018 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn
  w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kętrzyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

   
POBIERZ
 • 21 sierpnia 2018 r. Obwieszczenie Starosty Kętrzyńskiego
  informacja o numerach i granicach okregów wyborczych, liczbie radnych wybieracnych w poszczególnych okregach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Kętrzynie, zarządzonych rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz ywborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 r.

   
POBIERZ
 • 17 sierpnia 2018 r. - Obwieszczenie Marszałka Wójewództwa Warmińsko-Mazurskiego
  informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

   
POBIERZ
 • 29 marca 2018 r. - Uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XVI/285/2018
  w sprawie podziału gminy Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
POBIERZ
 • 29 marca 2018 r. - Uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XVI/284/2018
  w sprawie podziału gminy Kętrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczny radnych wybieranych w każdym okręgu
POBIERZ