ˆ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Szczegóły informacji

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w II półroczu 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-12 14:53:18 przez Robert Skórka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że od 2 sierpnia 2021 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła do wysokości limitu zwrotu określonego na 2021 r.
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w terminie:
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. ustala się jako sumę:

 
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku tj.
    100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
    oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj.
    30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1,00

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
  • 1 - 29 października 2021 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Kętrzyn lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Andrzejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-12 14:49:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-12 14:53:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12 14:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)