ˆ

Konkurs Ofert na realizację zadań publiczych

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-12 15:07:18 przez Robert Skórka

Akapit nr - brak tytułu

 
na realizację zadania publicznego w zakresie: rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
 

Załączniki