ˆ

Podatki i opłaty, informacje i deklaracje podatkowe

Szczegóły informacji

Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-21 09:26:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informujemy, że dla podatku rolnego obowiązuje stawka zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku, która wynosi 58,55 zł / dt na rok 2021 (to jest za 1 ha przeliczeniowy 146,38dla gospodarstw rolnych i 292,75za 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych).

Do podatku leśnego obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku

196,84 za 1 m³ x 0,220 m³ = 43,3048
 
Przypominamy, że do 15 stycznia 2021 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracji na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek oraz wzorami deklaracji zamieszczonymi poniżej.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w roku 2021
Uchwała Nr
zmiana XXVI/133/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości POBIERZ
Uchwała Nr
IV/23/2019
w sprawie podatku od środków transportowych POBIERZ
Uchwała Nr
XV/87/2003

XXXIX/260/2009
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
Uchwała Nr
XV/89/2003
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana XXVI/134/2020
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych POBIERZ
Uchwała Nr
  III/4/2010
w sprawie ulgi w podatku rolnym POBIERZ
Uchwała Nr XXXIV/197/2005 w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych
i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
POBIERZ
Uchwała Nr
XVII/97/2020
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana VII/53/2019
w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana XVII/98/2020
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Uchwała Nr XXXVIII/219/2005 opłata za usuwanie nieczystości stałych i płynnych POBIERZ
Uchwała Nr XXVI/178/2008
w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kętrzyn POBIERZ
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH POBIERZ I WYPEŁNIJ WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1
   ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH - DT-1A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Od 1 lipca 2019 r. we wszystkich gminach w Polsce obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Kętrzyn. 
 
 
  PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 (NOWA)
   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1(NOWA)
   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1(NOWA)
 
 
  PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
POBIERZ
I WYPEŁNIJ
WYŚLIJ on-line przez ePUAP
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1 (NOWA)
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1 (NOWA)
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1
   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1 (NOWA)
   DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - ZN-1/B  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-21 07:59:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-21 09:26:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 13:53:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257629 raz(y)