Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji inwentarycacyhnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej stanowiącego mienie Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Turystyki z dnia 25 listopada 2019 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XVII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
XVII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacji finasów publicznych
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XVI/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kętrzyn w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XVI/93/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji