ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.12.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVII /2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25.11.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23.10.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.09.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręgowo do roku 2027
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Martiany, działki Nr 174 , 172/1, 181, 173/1, 173/2
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Zmieniony
Lp: 88
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn i zagospodatowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
XXX/152/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji