ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Czerniki
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXI/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXI/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXI/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733N w miejscowości Nakomiady
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18.02.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.01.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji