ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie opracowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacji w 2021 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXII/164/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji