Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2561
Data podjęcia
2003-09-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
Uchwała w w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku użytkowego położonego w Smokowie
Nr aktu prawnego
XII/70/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2562
Data podjęcia
2003-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2003-07-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
Nr aktu prawnego
XI/67/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2007-06-01
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
Nr aktu prawnego
NR 9/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2007-04-30
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia oferty do realizacji
Nr aktu prawnego
NR 8/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2007-04-17
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
Nr aktu prawnego
NR 7/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2007-04-03
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działek 4/2 i 5/8 położonej w obrębie Sławkowo, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 6/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Nr aktu prawnego
NR 5/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
NR 4/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2007-01-10
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie odwołania pełnomocnika odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z wyborami do sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządów oraz przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowych i gminnych
Nr aktu prawnego
NR 3/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji