Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2561
Data podjęcia
2004-01-28
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych“
Nr aktu prawnego
XVI/101/2004
Status
Uchylony
Lp: 2562
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
XV/93/2003
Status
Uchylony
Lp: 2563
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie gruntów położonych w Mażanach
Nr aktu prawnego
XV/92/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
o uchyleniu uchwały Nr XII/72/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 03 września 2003r w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Kętrzyn w Zgromadzeniach Wspólników Spółki „ Wilcze Gniazdo” jv Sp z o.o w Gierłoży
Nr aktu prawnego
XV/91/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XV/90/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
XV/89/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie opłaty administracyjnej
Nr aktu prawnego
XV/88/2003
Status
Uchylony
Lp: 2568
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XV/87/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XV/86/2003
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2003-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
XV/85/2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji