Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2541
Data podjęcia
2007-12-05
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - budowa przepompowni wody w miejscowości Czerniki
Nr aktu prawnego
NR 25/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2542
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 24/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2543
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - wyposażenia kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Wilkowie o numerze inwentarzowym 93-III-11
Nr aktu prawnego
NR 23/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2544
Data podjęcia
2007-11-23
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyłonienia kandydata na Prezesa Spółki
Nr aktu prawnego
NR 22/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2545
Data podjęcia
2007-11-13
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego pani Anny Ilony Micuk, nauczycielki religii w Gimnazjum Gminnym w Karolewie
Nr aktu prawnego
NR 21/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2546
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaskajmy
Nr aktu prawnego
NR 20/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2547
Data podjęcia
2007-01-10
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2007 roku oraz rozkładu i wymiaru czasu pracy w urzędzie
Nr aktu prawnego
NR 2/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2548
Data podjęcia
2007-10-16
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej oraz uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
Nr aktu prawnego
NR 19/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2549
Data podjęcia
2007-10-02
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku
Nr aktu prawnego
NR 18/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2550
Data podjęcia
2007-10-02
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku
Nr aktu prawnego
NR 17/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji