Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2481
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
XXV/157/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2482
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXV/156/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2483
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
XXV/155/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2484
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Nr aktu prawnego
XXV/154/2004
Status
Zmieniony
Lp: 2485
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników placówek oświatowych Gminy Kętrzyn nie będących nauczycielami
Nr aktu prawnego
XXV/152/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2486
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XXV/151/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2487
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń
Nr aktu prawnego
XXIV/150/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2488
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/149/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2489
Data podjęcia
2004-08-25
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń
Nr aktu prawnego
XXIII/148/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2490
Data podjęcia
2004-08-25
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategi Integracji i Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2004-2015
Nr aktu prawnego
XXIII/147/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji