Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2441
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
o ustaleniu opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2443
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/205
Status
Zmieniony
Lp: 2444
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia “ Centrum Zarządzania Kryzysowego”
Nr aktu prawnego
XXXIII/194/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2446
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/193/2005
Status
Uchylony
Lp: 2447
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/192/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2448
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2005-06-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji