Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2421
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru utworzenia Gimnazjum w Wilkowie.
Nr aktu prawnego
XL/233/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2422
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „BARCJA”
Nr aktu prawnego
XXIV/155/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2423
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Bach na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2424
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów z działki nr 14/36 o pow. 74 m² położonych w obrębie Karolewo.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2425
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów z działki nr 123 o pow. 0,3305 ha położonych w obrębie Kruszewiec.
Nr aktu prawnego
XXIV/152/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2426
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXIV/151/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2427
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXIV/150/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2428
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XXIV/149/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2429
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2430
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o składników majątkowych będących własnością Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji