Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie Porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Nr aktu prawnego
XIII/68/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich
Nr aktu prawnego
XIII/67/2007
Status
Uchylony
Lp: 2313
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XIII/66/2007
Status
Uchylony
Lp: 2314
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
o wyrażeniu zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XIII/65/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową korzystania z bezodpływowego zbiornika na ścieki.
Nr aktu prawnego
XIII/64/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2316
Data podjęcia
2007-11-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Nr aktu prawnego
XIII/63/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) o wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie chodnika zlokalizowanego w miejscowości Biedaszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek – Robawy - Kętrzyn po stronie lewej „
Nr aktu prawnego
XII/62/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do Programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy EQUAL
Nr aktu prawnego
XII/61/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XII/60/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2007-09-19
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na okres kadencji 2008 – 2011
Nr aktu prawnego
XII/59/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji