Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XXVI/163/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od ogł.w Dz.Urz, obow. od 01.01.2005 r.

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-08

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych

Uchyla:

Uchwałę, Nr, XV/93/2003, Rady, Gminy, Kętrzyn, z, dnia, 03, grudnia, 2003, roku, w, sprawie, wprowadzenia, ulgi, podatku, rolnym, od, gospodarstw, ekologicznych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 94, poz. 431, z 1994r Nr 1, poz.3, z 1996r Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r Nr 108, poz. 681, z 2001r Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz. 1568)

Treść:

 

Uchwała Nr XXVI/ 163 /2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 8 grudnia 2004 roku

 

w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 94, poz. 431, z 1994r Nr 1, poz.3, z 1996r Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r Nr 108, poz. 681, z 2001r Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz. 1568)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1. Dla gospodarstw ekologicznych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 50% podstawy obliczania podatku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/162 /2004 Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2004r.w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2005 rok.

 

§ 2. Za gospodarstwo ekologiczne uważa się gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną w oparciu i na podstawie certyfikatu wydanego przez upoważnione organizacje atestujące żywność ekologiczną.

 

§ 3. Uchwałę wykona Wójt Gminy

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/93/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-30 09:29:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:23:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1729 raz(y)