Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XXIII/144/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Warm-

Data podjęcia/podpisania: 2004-08-25

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Uchyla:

uchwała, Nr, XXXI/170/97, Rady, Gminy, Kętrzyn, z, dnia, 25, czerwca, 1997, r, VII/49/2003, 26, marca, 2003

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.)

Treść:

 

Uchwała Nr XXIII/144/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 25 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/170/97 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, pokrycie kosztów pogrzebu i usługi opiekuńcze oraz uchwała Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-29 10:16:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:15:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:21:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1500 raz(y)