Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XV/89/2003

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XV/2003

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 01 stycznia 2004 r.

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-03

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 192 pozycja , opublikowano dnia: 2003-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

Treść:

 

Uchwała Nr XV/ 89/ 2003

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 03 grudnia 2003 r

 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości - 50%, odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych głoszonych na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji Podatkowej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-14 11:39:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:06:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1825 raz(y)