Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XV/84/2003

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XV/2003

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 01 stycznia 2004 roku.

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-03

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 192 pozycja , opublikowano dnia: 2003-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od środków transportowych

Uchyla:

Uchwałę, Nr, III/16/2002, Rady, Gminy, Kętrzyn, z, dnia, 18, grudnia, 2002, r., w, sprawie, podatku, od, środków, transportowych

Uchylony przez:

Uchwałę, Nr, XXVII/167, /2004, Rady, Gminy, Kętrzyn, z, dnia, 29, grudnia, 2004, roku, w, sprawie, podatku, od, środków, transportowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych/ jednolity tekst Dz.U. z 2002 r Dz.U. Nr 9 poz. 84 z póź. zm./

Treść:

 

Uchwała NR XV/ 84 //2003

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 03 grudnia 2003 r.

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych/ jednolity tekst Dz.U. z 2002 r Dz.U. Nr 9 poz. 84 z póź. zm./

 

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:

 

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Do 1980

Rok produkcji

Po 1980

Zasilane gazem

Zasilane innym paliwem

Od 3.5 t do 5,5 t włącznie

600

550

600

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

950

900

950

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

1100

1000

1100

 

 

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1100

1125

13

14

1125

1150

14

15

1150

1175

15

 

1175

1251,81

TRZY OSIE

15

17

1200

1215

17

19

1215

1230

19

21

1230

1245

21

23

1245

1260

23

25

1260

1576,31

25

 

1400

1576,31

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

23

25

1300

1340

25

27

1340

1380

27

29

1380

1653,68

29

31

1653,68

2452,80

31

 

1653,68

2452,80

 

 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

 

a) od 3,5 tony i poniżej 8 ton - 650 zł

b) od 8 ton i poniżej 12 ton - 900 zł

 

 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

STAWKA PODATKU (zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdne z zawieszeniem pneumat. Lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1000

1150

18

25

1150

1300

25

31

1300

1500

31

 

1500

1937,76

TRZY OSIE

36

40

1700

1770

40

 

1770

2548,65

 

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

a) od 7 ton i poniżej 9 ton - 200 zł

b) od 9 ton i poniżej 12 ton - 400 zł

 

 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanego wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

STAWKA PODATKU (zł)

nie mniej niż

mniej niż

Oś (osie) jezdne z zawieszeniem pneumat. Lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

400

500

18

25

500

600

25

 

600

700

DWIE OSIE

23

28

700

900

28

33

900

1100

33

38

1100

1400

38

 

1400

1699,87

TRZY OSIE

36

38

1300

1400

38

 

1550

1600

 

 

 

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 750 zł

b) równej lub wyższej niż 30miejsc - 800 zł

 

 

§ 2. Uchwałę wykona Wójt Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-14 10:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:06:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2109 raz(y)