ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej w obrębie Kotkowo
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Slawkowo
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia interwencji składników majątkowych na dzień 31.12.2021
Nr aktu prawnego
72/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
71/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze ds wynagrodzeń
Nr aktu prawnego
70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Karolewie na rzecz dzierżawcy
Nr aktu prawnego
XXXVII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok"
Nr aktu prawnego
XXXVII/200/2021
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/198/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji