ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Nr XXXVII Rady Gminy Kętrzyn z dnia 17 listopada 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Nr XXXVI z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 października 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXVI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 15 września 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii"
Nr aktu prawnego
XLI/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XLI/206/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XL/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady
Nr aktu prawnego
XL/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Opracowanie dokumentacji projektowej pn poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku do DW do granicy gminy w kierunku miejscowości Dłużec
Nr aktu prawnego
XL/203/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji