ˆ

Protokoły komisji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacji w 2021 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXII/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 31 maja 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 maja 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
Nr aktu prawnego
--
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiazku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji