ˆ

Protokoły komisji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zxastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakomiadach
Nr aktu prawnego
61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie
Nr aktu prawnego
60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminy korzystania ze ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim
Nr aktu prawnego
56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora
Nr aktu prawnego
54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Pnanu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2021 Wójta gminy Kętrzyn z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji