ˆ

Protokoły komisji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskimu na realizację zadania inwestycyjnego :opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna
Nr aktu prawnego
XXXV/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik
Nr aktu prawnego
XXXV/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1727 N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda
Nr aktu prawnego
XXXV/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXV/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.wynagrodzeń i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach
Nr aktu prawnego
63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie
Nr aktu prawnego
62/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji