ˆ

Protokoły z sesji rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru wójta Gminy Kętrzyn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Kętrzyn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Nr aktu prawnego
39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy wiejskiej Kętrzyn za rok 2020
Nr aktu prawnego
38/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
37/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
36/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie opracowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
31/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji