ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
Nr aktu prawnego
55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora
Nr aktu prawnego
54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Pnanu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2021 Wójta gminy Kętrzyn z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie tymczasowego przeniesienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, Szkoły Podstawowej w Nakomiadach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie podległych mu pracowników pedagogicznych do wykonywania obowiazków w innej placówce oświatowej tj. w Szkole Podstawowej w Kruszewcu
Nr aktu prawnego
47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 70/2020 Wójta gminy Kętrzyn z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
45/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji