ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2003-07-11
Grupa tematyczna
2003
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/66/2003
Status
Zmieniony
Lp: 2682
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
NR 9/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2008-02-25
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Nr aktu prawnego
NR 8/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia centralnego rejestru wydania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 7/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2008-01-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 6/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2008-01-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru inwestycji - budowa przepompowni wody w miejscowości Pręgowo
Nr aktu prawnego
NR 5/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2008-01-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 4/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
o powołaniu Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej niewykończonym budynkiem mieszkalnym nr 36 A o pow. 231,7 m2 położonym w obrębie Koczarki, oznaczonym w ewidencji gruntów nr działki 9/1 o pow. 0,0729 ha, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 3/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2008-01-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 2/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji "Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2004-2015"
Nr aktu prawnego
NR 14/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji