ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2401
Data podjęcia
2005-11-23
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2005
Nr aktu prawnego
XXXVII/208/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2402
Data podjęcia
2005-11-23
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/207/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2403
Data podjęcia
2005-11-23
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXVII/206/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2404
Data podjęcia
2005-10-26
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/205/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2405
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Karolewie
Nr aktu prawnego
XXXV/204/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2406
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2407
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2408
Data podjęcia
2005-09-28
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do realizacji projektu turystycznego “ Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich” w ramach programu europejskiego LEADER + realizowanego przy współpracy z partnerem francuskim
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2409
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą “ Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start “
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2410
Data podjęcia
2005-08-24
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji