ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2019
Nr aktu prawnego
XXIII/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiacej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrazenia zgody na nabycie na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego URzędu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Kętrzyn i powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2020-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialmnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
39/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji