ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Nr aktu prawnego
XV/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
XV/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych osobowych
Nr aktu prawnego
109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzednicze ds.budownictwa w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsulacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020
Nr aktu prawnego
107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiacych własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obiążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
104/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji