ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/93/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/93/2012

Szczegóły informacji

XXI/93/2012

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2012

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: w ciągu 14 dni od daty ogł.w Dz.Urz.Woj.Warm-Maz

Data podjęcia/podpisania: 2012-05-09

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 1717, opublikowano dnia: 2012-05-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Zmienia:

VI/23/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 2, 4, 5, i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz w związku z art. 126, art. 127 ust. 1 pkt.1 ppkt c, art. 128 ust. 2, art. 216 ust.2 pkt 1, art. 249 ust. 4 pkt 3, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Kętrzyn

Treść:

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje :  
§   1.   W § 1, rozdział III, pkt 1.2. skreśla się wyrażenie: „ o   rozproszonej zabudowie”.  
§   2.   W § 1, rozdział III, pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:  
„2.1. Wnioski o   udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat i   kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z   budową przydomowych oczyszczalni ścieków należy składać do dnia 30 czerwca każdego roku.”  
§   3.   W § 1   , rozdział III, pkt 2.2, w   zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem po którym dodaje się:  
„ z   wyjątkiem przedsięwzięć na terenach na których planowano, a   następie zrezygnowano z   budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.”  
§   4.   W § 1, rozdział III, pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:  
„ 2.5. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i   uzyskaniu pozytywnej oceny, w   terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, pomiędzy wnioskodawcą a   Gminą zawarta zostaje umowa o   udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat i   kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na finansowanie inwestycji związanych z   budową przydomowych oczyszczalni ścieków.  
§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.  
§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
§   7.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Sienkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Pyrka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-25 13:37:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Pyrka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-25 13:50:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12 14:09:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony