ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wstępnej lokalizacji 2 nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Bałowo gmina Kętrzyn, w ciągu drogi powiatowej Nr 1733N
Nr aktu prawnego
LXVIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 roku"
Nr aktu prawnego
LXVIII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
LXVIII/337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXVIII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXVIII/335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego " Wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II"
Nr aktu prawnego
LXVIII/334/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : "Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo
Nr aktu prawnego
LXVIII/333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVIII/332/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kętrzyn i ustalenia planu kontroli na 2023 rok
Nr aktu prawnego
81/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn do drugiego przetargu
Nr aktu prawnego
80/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji