ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową w Nakomiadach umowy użyczenia z Lokalną Grupą Działania "Barcja" na grunt o powierzchni 15 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 126/1 obręb Nakomiady, będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchoości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia i najmu
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiacych własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
Nr aktu prawnego
19/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Uchylony
Lp: 89
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn realizowanych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
15/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji