ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"
Nr aktu prawnego
XXVI/137/2020
Status
Zmieniony
Lp: 82
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXVI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVI/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
XXVI/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVI / 132 /2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020 - 2031
Nr aktu prawnego
XXVI/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie "Gminnego Programu przeciwdziałania wprzemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 "
Nr aktu prawnego
XXV/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXV/128/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji