ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kętrzyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenai skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXII/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczacych obowiazku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
XXII/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2020 roku Nr XX/112/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemy na realizację zadania inwestycyjnego : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowcyh drogi powiatowej Nr 1737N w miejscowości Koczarki"
Nr aktu prawnego
XXII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy wiejskiej Kętrzyn za rok 2019
Nr aktu prawnego
34/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji