ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji według własciwości
Nr aktu prawnego
XLV/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według własciwości
Nr aktu prawnego
XLV/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XLV/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLV/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : opracowanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo
Nr aktu prawnego
XLV/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kętrzyn w 2022 roku
Nr aktu prawnego
108/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upowaznienia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji