ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Karolewie
Nr aktu prawnego
XLVII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2022
Nr aktu prawnego
XLVII/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenai skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLVII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrazenia zgody na obciążenie nieruchomością stanowiącej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Opinia Rady Gminy Kętrzyn w sprawie projektuzmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel
Nr aktu prawnego
1 / 2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji