ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Czerniki
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXI/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXI/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXI/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1733N w miejscowości Nakomiady
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18.02.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28.01.2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30.12.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVII /2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25.11.2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji