ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
82/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do drugiego przetargu
Nr aktu prawnego
81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"
Nr aktu prawnego
79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
78/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
77/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
76/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
75/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedać lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
74/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
73/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji