ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn, osiągających wybitne rezultaty w nauce
Nr aktu prawnego
LXIII/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Biedaszki, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 27,26/6/26/5,26/4,26/3
Nr aktu prawnego
LXIII/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/294/2023 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie określenia gornych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXIII/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LXIII/310/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/308/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn w dniu 23 stycznia 2023 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji