ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Stanowisko Rady Gminy
Tytuł aktu
Stanowisko Rady Gminy Kętrzyn w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
Nr aktu prawnego
--
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiazku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Kętrzyn z osobą fizyczną w trybie art. 902§1 Kodeksu Cywilnego
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2021-2031
Nr aktu prawnego
XXXIII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi Gminy Kętrzyn za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXIII/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Protokoły Komisji
Tytuł aktu
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
-
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Protokoły z sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji