ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiacych własność gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
36/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu konktroli opróżniania zbiorników bezodpływowoych nieczystosci ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kętrzyn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
35/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego w referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy powołania Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powołania w jego miejsce nastepcy
Nr aktu prawnego
32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojeówdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad realizacji zadań Host Nation Support HNS w gminie Kętrzyn
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i powołania Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
27/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji