ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3031
Data podjęcia
2004-03-02
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
NR 3/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3032
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005 roku oraz rozkładu i wymiaru czasu pracy w urzędzie
Nr aktu prawnego
NR 23/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3033
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
Nr aktu prawnego
NR 22/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3034
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji - budowa sieci i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Kaskajmy
Nr aktu prawnego
NR 21/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3035
Data podjęcia
2004-12-27
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w gminie w 2005 roku
Nr aktu prawnego
NR 20/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3036
Data podjęcia
2005-01-06
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kętrzyn NR 3/2004 z dnia 02 marca 2004 r.
Nr aktu prawnego
NR 2/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 3037
Data podjęcia
2004-03-02
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu wsi i osiedli w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 2/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3038
Data podjęcia
2004-12-07
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC
Nr aktu prawnego
NR 19/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3039
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji - budowa sieci wodociągowej Pręgowo - Wólka
Nr aktu prawnego
NR 18/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 3040
Data podjęcia
2004-11-15
Grupa tematyczna
2004
Tytuł aktu
w sprawie ewidencji i rozliczeń czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 17/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji