ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1729N w msc.Parcz
Nr aktu prawnego
XLIX/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady
Nr aktu prawnego
XLIX/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
XLIX/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLIX/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie za rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stpendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn osiągających wybitne rezultaty w nauce"
Nr aktu prawnego
XLVIII/244/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród lda nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLVIII/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budzecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/242/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji