ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Nr aktu prawnego
21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej do kolejnego przetargu
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówek w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji