ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/244/2006Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/244/2006

Szczegóły informacji

XLIII/244/2006

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, obowiazuje od 01.09.2006

Data podjęcia/podpisania: 2006-05-24

Tytuł aktu:

w sprawie nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkół w Wilkowie

Na podstawie:

Na podstawie art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 6 i 7 oraz art. 62 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn .zm)

Treść:

Uchwała Nr XLIII/244/2006

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 24 maja 2006 r.

 

 

w sprawie nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkół w Wilkowie

 

 

Na podstawie art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 6 i 7 oraz art. 62 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn .zm) – Rada Gminy Kętrzyn, u c h w a l a , co następuje :

 

§ 1. 1. Nadaje się pierwszy Statut Zespołowi Szkół w Wilkowie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,.

2. Z dniem 31 sierpnia 2006 roku traci moc dotychczasowy Statut Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn

 

§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 września 2006 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

 

« powrót do poprzedniej strony