ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2861
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
NR 9/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2862
Data podjęcia
2008-02-25
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Nr aktu prawnego
NR 8/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2863
Data podjęcia
2008-02-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia centralnego rejestru wydania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 7/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2864
Data podjęcia
2008-01-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 6/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2865
Data podjęcia
2008-01-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru inwestycji - budowa przepompowni wody w miejscowości Pręgowo
Nr aktu prawnego
NR 5/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2866
Data podjęcia
2008-01-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży środka trwałego - autobusu marki AUTOSAN o numerze inwentarzowym 6-VII-32 (nr rejestracyjny NKE A574)
Nr aktu prawnego
NR 4/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2867
Data podjęcia
2008-01-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
o powołaniu Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej niewykończonym budynkiem mieszkalnym nr 36 A o pow. 231,7 m2 położonym w obrębie Koczarki, oznaczonym w ewidencji gruntów nr działki 9/1 o pow. 0,0729 ha, stanowiącej własność Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 3/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2868
Data podjęcia
2008-01-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 2/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2869
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji "Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2004-2015"
Nr aktu prawnego
NR 14/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2870
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
NR 13/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji