ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2006-08-24
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie organizacji służby "Stałego dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 18/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2006-08-23
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości: - niezabudowanej oznaczonej nr działek 4/2 i 5/8 położonej w obrębie Sławkowo - udziału 13/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym nr 28, oznaczonej nr działki 210 o pow. 600m2 położonej w obrębie Wilkowo stanowiących własność Gminy Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
NR 17/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2005-07-05
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia oferty do realizacji
Nr aktu prawnego
NR 17/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2006-07-06
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wilkowie
Nr aktu prawnego
NR 16/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2005-07-01
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia oferty do realizacji
Nr aktu prawnego
NR 16/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Nr aktu prawnego
NR 15/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2005-06-27
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
Nr aktu prawnego
NR 15/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2006-06-26
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie przeglądu i zabezpieczenia urządzeń sportowych w szkołach gminnych
Nr aktu prawnego
NR 14/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium i zasiłku socjalnego
Nr aktu prawnego
NR 14/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2006-05-31
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie monitorungu i aktualizacji kart usług funkcjonujących w Urzędzie Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
NR 13/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji