ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/217/2005Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/217/2005

Szczegóły informacji

XXXVIII/217/2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII/2005

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od ogł. w Dz. Urz.

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2006 nr 7 pozycja 219, opublikowano dnia: 2006-00-00

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od środków transportowych

Traci moc:

Uchwała, Nr, XXVII/167/2004, w, sprawie, podatku, od, środków, transportowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr214,poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116,po.1203, z 2005r Nr 172,poz. 1441) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 ,poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, z 2005r Nr 130,poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419)

Treść:

 

Uchwała Nr XXXVIII/ 217 /2005

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 14 grudnia 2005roku

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr214,poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116,po.1203, z 2005r Nr 172,poz. 1441) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 ,poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, z 2005r Nr 130,poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419)

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:

1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

Do 1980

Rok produkcji

Po 1980

Zasilane gazem

Zasilane innym paliwem

Od 3,5 t do 5,5t włącznie

600

550

600

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

950

900

950

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

1100

1000

1100

 

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita( w tonach)

Stawka podatku ( zł )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1100

1125

13

14

1125

1150

14

15

1150

1175

15

 

1175

1251,81

TRZY OSIE

12

17

1200

1215

17

19

1215

1230

19

21

1230

1245

21

23

1245

1260

23

25

1260

1576,31

25

 

1400

1576,31

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1300

1340

25

27

1340

1380

27

29

1380

1653,68

29

31

1653,68

2452,80

31

 

1653,68

2452,80

 

  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 8 ton - 650 zł

b) od 8 ton i poniżej 12 ton - 900 zł

  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

 

STAWKA PODATKU ( w zł )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś(osie) jezdne z zawieszeniem pneumat. lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1000

1150

18

25

1150

1300

25

31

1300

1500

31

 

1500

1936,29

TRZY OSIE i więcej

12

40

1700

1770

40

 

1770

2505,15

 

  1. Od przyczepy i naczepy,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton i poniżej 9 ton - 200 zł

b) od 9 ton i poniżej 12 ton - 400 zł

  1. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanego wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa(przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

 

STAWKA PODATKU ( w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś(osie) jezdne z zawieszeniem pneumat.lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

400

500

18

25

500

600

25

 

600

700

DWIE OSIE

12

28

700

900

28

33

900

1100

33

38

1100

1400

38

 

1400

1699,87

TRZY OSIE i więcej

12

38

1300

1400

38

 

1550

1600

 

 

  1. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 750 zł

 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 800 zł

 

 

 

§ 2. Uchwałę wykona Wójt Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/167/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-27 09:55:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 11:59:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 11:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony